دینوپاور

DP-Airless پمپ رنگپاش ایرلس بنزینی دینوپاور

پمپ ایرلس بنزینی DP-Airless مناسب جهت پاشش انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی روغنی، اکرلیک و.. با پایه حلال های نفتی و آب و عایق های صنعتی. dp-airless  مزایا با توان ها و دبی خروجی مختلف. امکان بکارگیری همزمان توسط بیش از یک کاربر. کاربری آسان. صرفه جویی در مصرف رنگ. بکارگیری نیروی انسانی بسیار کمتر […]

ادامه مطلب

پمپ ایرلس بادی (رنگپاش DP-Airless) دینوپاور

پمپ ایرلس بادی پمپ ایرلس بادی پمپ ایرلس بادی با توان ها و دبی خروجی مختلف می باشند در ایرلس های بادی نسبت خروجی سیال به هوای ورودی دستگاه مهم می باشد. عموما سازنده های پوشش ها نسبت مورد نیاز برای اسپری صحیح محصول خود را ذکر می کنند. برای پوشش های نیمه سنگین نسبت […]

ادامه مطلب

ایرلس برقی پیستونی رنگپاش DP-Airless در توان های مختلف

پمپ های ایرلس برقی DP-Airless در دو نوع پیستونی و دیافراگمی مناسب جهت پاشش انواع رنگهای صنعتی و ساختمانی روغنی ،اکرلیک و.. با پایه حلال های نفتی و آب. با توان ها و دبی خروجی مختلف، وزن کم ، کاربری آسان صرفه جویی در مصرف رنگ و بکارگیری نیروی انسانی بسیار کمتر در اجرای انواع […]

ادامه مطلب