ریورویو

پمپ دیافراگمی RV 80 پلاستیکی با بدنه از جنس پلی پروپیلن

پمپ دیافراگمی سری RV80 محرک هوای فشرده بوده و دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن میباشد. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد. این سری از پمپ های دیافراگمی دارای متریال های متنوع برای بدنه  میباشند . از جمله […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 80 فلزی با ورودی و خروجی “۳ فلنچی

پمپ های دیافراگمی سری RV80 محرک هوای فشرده بوده و دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن میباشد. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد. این سری از پمپ های دیافراگمی  متریال های متنوع برای بدنه دارند. از جمله : […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV50 پلاستیکی با سایز ورودی و خروجی “۲ فلنچی

پمپ دیافراگمی  RV50 پلاستیکی پمپ دیافراگمی  RV50 پلاستیکی   محرک هوای فشرده بوده و دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن میباشد. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ های دیافراگمی با متریال های متنوع […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 50 فلزی با ورودی و خروجی “۲ دنده ای

پمپ دیافراگمی RV 50 فلزی با ورودی و خروجی سایز “۲ دنده ای با تنوع متریال آلومینیوم استنلس استیل ۳۰۴ و ۳۱۶ می باشد . محرک هوای فشرده بوده و دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن میباشد. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 40 پلاستیکی با سایز ورودی و خروجی “۱/۲-۱ فلنچی و دنده ای

پمپ دیافراگمی RV 40 پلاستیکی پمپ دیافراگمی RV 40 پلاستیکی محرک هوای فشرده می باشد . دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن است. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ های دیافراگمی با متریال […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 40 فلزی با سایز ورودی و خروجی “۱/۲-۱ دنده ای

پمپ دیافراگمی RV 40 فلزی پمپ دیافراگمی RV 40 فلزی محرک هوای فشرده می باشد . دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن است. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ های دیافراگمی با متریال […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 25 پلاستیکی با سایز ورودی و خروجی “۱ رزوه ای و فلنچی

پمپ دیافراگمی RV 25 پلاستیکی پمپ دیافراگمی RV 25 پلاستیکی محرک هوای فشرده می باشد. دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن است. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ های دیافراگمی با متریال های […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 25 فلزی

پمپ دیافراگمی RV 25 فلزی پمپ دیافراگمی RV 25 فلزی محرک هوای فشرده می باشد. دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن است. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ های دیافراگمی با متریال های […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 15 پلاستیکی با ورودی و خروجی “۱/۲ و “۳/۴

پمپ دیافراگمی RV 15 پلاستیکی پمپ دیافراگمی RV 15 پلاستیکی محرک هوای فشرده می باشد. و دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن میباشد. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ های دیافراگمی با متریال […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 15 فلزی با سایز ورودی و خروجی “۱/۲ و “۳/۴

پمپ دیافراگمی RV 15 فلزی پمپ دیافراگمی RV 15 فلزی محرک هوای فشرده می باشد. دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن میباشد. پوسته پمپ با استفاده از پیچ و مهره استنلس استیل به بخش داخلی پمپ متصل و آب بندی میگردد . این سری از پمپ دیافراگمی با متریال های متنوع […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 10 با بدنه پلاستیکی و سایز ورودی “۳/۸

پمپ دیافراگمی RV 10 پمپ دیافراگمی RV 10 این پمپ دیافراگمی دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و نشیمن می باشد . محرک هوا فشرده است . محدوده هوای کارکرد پمپ بین ۲ – ۸ بار است . نسبت فشار خروجی سیال بصورت ۱:۱ با فشار هوای ورودی است. حداکثر هد این پمپ […]

ادامه مطلب

پمپ دیافراگمی RV 06

پمپ دیافراگمی RV ۰۶ پمپ دیافراگمی RV 06 این پمپ دیافراگمی دارای مکانیزم شیر یک طرفه به صورت گلوله و فنر می باشد . محرک هوا فشرده است . محدوده هوای کارکرد پمپ بین ۲ – ۸ بار است . نسبت فشار خروجی سیال بصورت ۱:۱ با فشار هوای ورودی است. حداکثر هد این پمپ ۸۰ […]

ادامه مطلب