اورینگ

کارخانه ما سازنده اورینگ های وایتون ، تفلون اورینگ هایی مناسب برای اسیدهای قوی ، باز های قوی ، رنگ های پایه آب

اورینگ های ما دارای ظاهر خوب و دوره استفاده طولانی هستند .

اورینگ های وایتون مناسب برای اسید و باز

اورینگ های تفلون مناسب برای اسید های قوی و مواد شیمیایی قلیایی

اورینگ های دارای روکش تفلون مناسب برای مایعات خورنده و ساینده .

پیمایش به بالا