پمپ RV80 پلاستیکی

پمپ RV80 پلاستیکی

پمپ RV80 پلاستیکی

ویژگی ها

• ورودی و خروجی “3 فلنچی ANSI که بصورت داخلی رزوه bspt یا npt شده است

• سیستم اتصال فلنچی بدون نشتی و بدون استفاده هیچگونه بست

• مسیرهای عبور سیال بزرگتر برای سیال های دارای ویسکوزیته بالا

• تعمیرات ساده ایرولو

• ساختار مقاوم

• دبی تا 275 گالن بر دقیقه یا 1040 لیتر بر دقیقه

نمونه های کاربرد

• انتقال مواد شیمیایی
• پمپ تغذیه فیلتر پرس
• آب گیری

نمونه مایعات قابل انتقال

• مواد شیمیایی
• رزین و رنگ
• لعاب سرامیک

مشخصات فنی

منحنی عملکرد

ابعاد

مشخصات در سایت River wave

بازگشت به پمپ های بدنه پلاستیکی

پمپ RV80 فلزی

پیمایش به بالا